Daj szansę kolejnym pokoleniom

Jak przekazać 1% Harcerstwo się liczy

Daj szansę kolejnym pokoleniom

Jak przekazać 1% Harcerstwo się liczy

Jak przekazać


„Daj szansę kolejnym pokoleniom pełnić służbę na co dzień”.
1% to niedużo, ale może zadecydować
o przyszłych losach pokolenia obecnych zuchów i harcerzy.

1% zainwestowany we wszechstronny rozwój dzieci,
może przynieść efekt w kolejnym pokoleniu dobrych
i wykształconych obywateli, którzy swoją pasję
mogli rozwinąć w harcerstwie.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz ZHP Hufca Starachowice?

Skorzystaj przy rozliczeniu podatku z bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Finansów e-Deklaracje2.
lub


KROK 1. Wybieramy organizację pożytku publicznego:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka znajduje się na liście organizacji, które posiadają status Organizacji Pożytku Publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku.
Mamy możliwość określenia konkretnej jednostki (hufca, szczepu, drużyny, referatu…) działającej na terenie Chorągwi, jakiej zostaną przekazane nasze pieniądze.

KROK 2. Wypełniamy zeznanie roczne PIT:

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla ZHP Hufca Starachowice jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39).
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer, pod jakim ZHP Chorągiew Kielecka widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS 0000281349.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać szczegółowy cel przekazania 1%, aby pieniądze trafiły do konkretnej jednostki harcerskiej (np. hufca, szczepu czy drużyny). Informację tę zamieszcza się w dziale „Informacje uzupełniające” (poz. 128-130 – PIT-28, poz. 307-309 – PIT-36, poz. 107-109 – PIT-36L, poz. 126-128 – PIT-37, poz. 60-62 – PIT-38, poz. 53-55 – PIT-39). Również tam podać można dane ułatwiające kontakt z podatnikiem, a także wyrazić zgodę na udostępnienie naszej organizacji przez Urząd Skarbowy imienia, nazwiska, adresu oraz wysokości przekazywanej kwoty.

W przypadku ZHP Hufca Starachowice może być to nazwa działającego w niej szczepu, drużyny czy innej jednostki, której mają zostać przekazane pieniądze. Przekazując 1% jednostkom działającym w hufcach, nazwę drużyny, gromady, kręgu czy szczepu poprzedzamy nazwą danego hufca, np.: Hufiec Starachowice, Gromada Zuchowa „Świętokrzyskie Skrzaty”.

KROK 3. US przekazuje pieniądze na konto ZHP Chorągwi Kieleckiej, która przekazuje je do podległych jednostek:

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.